Využití moderních materiálů v konstrukcích dřevostaveb

Využití moderních materiálů v konstrukcích dřevostaveb

By In Nezařazené On 29.6.2018


Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář o moderních trendech, postupech a materiálech v konstrukcích dřevostaveb a suché výstavbě. Seminář je určen pro architekty, projektanty, techniky i majitele stavebních firem. Kromě důležitých informací máme pro Vás připraven BONUSOVÝ PROGRAM a vstupenku na ForArch.

Akce je zařazena do projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a akreditována 1 bodem.

Neváhejte a přihlaste se, Těšíme se na Vás.

  • Přihláška
  • Přednášející
  • Anotace
  • Program

Kontaktní osoba: Hana Jechová, 604 835 970, jechova@purlive.cz


PŘIHLÁŠKA na SEMINÁŘ „Využití moderních materiálů v konstrukcích dřevostaveb“

19. 9. 2018 v 8:30 přednáškový sál Akademie Knauf, Mladoboleslavská 949, Praha 9 Přihlášku zašlete společně s platbou do 11. 9. 2018 na e-mail jechova@purlive.cz

Ke stažení: Word / PDF

 


Titul / Jméno / Příjmení: …………………………………………………………………….……………..……     ČKAIT:      ☐ Ano     ☐ Ne

Jsem:          ☐ projektant             ☐architekt             ☐ technik              ☐ stavební firma            ☐ student            ☐ ostatní

Firma: …………………………………………………………………………………..………………………………………..………..…..

IČO: …………………………………………….……………….….. DIČ: …………………………….………………..…………….…..

Ulice: …………………………………………….……… PSČ: ………………… Město: …………….………………………….…….

Mobil: ………………….……………………..…………….. Email: ……….……………..……………………………………………..

Chci zaslat vstupenku na veletrh ForArch:              ☐ Ano              ☐Ne               (zašleme na uvedený e-mail)

 

Vložné 300,- Kč pro členy ČKAIT nebo 400,- Kč pro ostatní účastníky zašlete do 11. 9. 2018:

Komerční banka, a.s. Zlín, číslo účtu: 107-7118820217/0100

Variabilní symbol = IČO Vaší firmy

Cena zahrnuje 21% DPH. Daňový doklad obdržíte na semináři.

 


 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

  • Aleš Kráčalík, vedoucí projekce PURLIVE, odborný garant semináře,
  • Ing. Miroslav Nyč, vedoucí produktmanagementu KNAUF Praha,
  • Ing. Vratislav Blaha CSc., předseda ADMD,
  • Antonín Bartík, obchodní ředitel firmy VELOX,
  • Roman Šebek, odborník firmy Covestro.

 


 

ANOTACE:

Situace na trhu dřevostaveb, konstrukce a stavební postupy; modulová výstavba; využití moderních materiálů v dřevostavbách – novinky a jejich vlastnosti; pasivní protipožární ochrana a akustika dřevostaveb; důležitost pečlivého výběru projekční a realizační firmy; legislativa; ombudsman pro dřevostavby; prezentace bonusového systému.

 


 

PROGRAM:

8:00 – 8:30      Prezentace, předání daňových dokladů a doprovodných materiálů

5 min                    Přivítání účastníků

30 min                  ADMD – Situace na trhu dřevostaveb – dlouhodobé vývojové trendy, Porovnání situace dřevostaveb v ČR s vybranými
státy EU, Vývojové trendy v ČR

10 min                 PURLIVE – Typologie dřevostaveb

45-60 min           PURLIVE – Konstrukce, Stavební postupy

45-60 min           PURLIVE – Výhody/nevýhody dřevostaveb v porovnání s jinými technologiemi výstavby

15 min                  PURLIVE – Modulové dřevostavby – rychlé řešení pro bydlení i komerční využití

3 x 30 min            Využití moderních materiálů v dřevostavbách, novinky – odborníci

                              VELOX, štěpkocementová deska, evergreen našeho stavebnictví, Použití desek VELOX u dřevostaveb, Postup výstavby při opláštění konstrukce dřevostaveb, Použití desek při výrobě prefabrikovaných panelů pro dřevostavby

                              COVESTRO – PUR jako nadčasový materiál se širokým využitím ve stavebnictví, Polyuretan je všude kolem nás, základní rozdělení PU, Proč právě polyuretan by měl být vhodným řešením i ve stavebnictví

                              KNAUF – SDK, suché maltové a omítkové směsi, stavební chemie, Pasivní protipožární ochrana dřevostaveb systémem FREWIN, Akustika – možnosti snížení hlučnosti u dřevostaveb

30 min                   ADMD – Důležitost pečlivého výběru projekční a realizační firmy. Legislativa. Význam certifikace. Ombudsman pro dřevostavby.

Diskuse, závěr.

Coffee break a čas společného oběda bude upřesněn na místě.

 

Těšíme se na shledanou

 

Kontaktní osoba: Hana Jechová, 604 835 970, jechova@purlive.cz