Vše o dřevostavbách I. – Typologie dřevostaveb

Vše o dřevostavbách I. – Typologie dřevostaveb

By In Blog, Z oboru On 29.9.2014


Rádi bychom všem zákazníkům, ale i náhodným návštěvníkům našeho webu přinášeli aktuální dění z oboru a poskytli jim komplexní informace o výstavbě a problematice dřevostaveb jako takové.

 

Začínáme typologií dřevostaveb, která nám umožní celé toto stavební odvětví lépe pochopit.

 

V posledních dvaceti letech se stavby ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva dostávají do popředí zájmu veřejnosti i investorů. Neustále roste podíl dřevostaveb na bytové výstavbě (liší se dle regionu, ale někde se blíží 5 procentům). Dřevo se stále ve větší míře uplatňuje jako konstrukční materiál.

 

TYPOLOGIE DŘEVOSTAVEB DLE ZPŮSOBU VÝSTAVBY

RÁMOVÁ STAVBA

Rámová stavba – tato metoda je založena na dřevěných prvcích, které tvoří nosnou kostru konstrukce. Tato kostra je po obvodu uzavřena „rámem“ z dřevěných prvků. Celá kostra je opláštěná deskovými materiály na bázi dřeva, které plní funkci výztužnou při spolupůsobení při přenosu zatížení. (Podle požadavků na tepelně technické nebo akustické vlastnosti se do rámové konstrukce mezi nosné dřevěné prvky vkládá tepelná nebo akustická izolace.)

BALLOON FRAME

Balloon-Frame – konstrukce stěn je zde tvořena nosnými sloupky, které probíhají přes více podlaží. Dolní a horní uzavření nosného rámu stěny tvoří dřevěná prkna. Stropní nosníky jsou připojeny na stávající průběžné dřevěné sloupky.

PLATFORM FRAME

Platform-Frame – metoda tohoto systému stavění spočívá v postupném stavění jednotlivých podlaží, kdy nosné sloupky jsou vysoké na výšku jednoho podlaží. Na stěny domu se osadí strop, který slouží jako pracovní plocha pro další patro domu.

SKELETOVÁ STAVBA

Skeletová stavba – tento princip stavění je založen na masivnějších dřevěných prvcích, které mají nosnou funkci. Nosná konstrukce nejdříve vytvoří kostru tvaru domu, následně probíhá opláštění obvodových stěn, stropů a střechy domu. U této metody stavění nemá opláštění funkci výztužnou, ale pouze ochrannou a výplňovou.

HRÁZDĚNÁ STAVBA

Hrázděná stavba – konstrukce hrázděné stavby tvoří nosná kostra z dřevěných přířezů, která bývá viditelná z exteriéru. Nosná kostra je tvořena poměrně pravidelnou hustou sítí obdélníků a čtverců. Výplň nosné kostry je často provedeno cihlovým zdivem.

SRUBOVÁ STAVBA

Srubová stavba – je postavena pomocí roubení vodorovně kladených masivních dřevěných kuláčích, které tvoří obvodové stěny, které jsou nosné. Spojení srubových stěn bývá často s přesahem dřevěných kuláčů. Dřevěná stěna zůstává pohledová.

ROUBENÁ STAVBA

Roubená stavba – tyto stavby se od srubových staveb liší tím, že roubená stěna je tvořena roubením ze čtyřstranně opracovaných hranolů spojených pomocí různých tesařských vazeb. Hraněné hranoly zaručují dobrou soudržnost stavby.

MASÍVNÍ DŘEVĚNÉ STAVBY

Masivní dřevěné stavby – může je tvořit masivní bloky pro konstrukci stěn a stropů, tyto bloky plní nosnou funkci. Stěny se tvoří pomocí vrstvení nebo skládání z jednotlivých přířezů nebo vytvořením dutých lepených nosných prvků s vnitřní výplní izolačním materiálem. Spojování těchto přířezů při vytváření bloků je mechanické nebo jsou použity lepené spoje.