Vlastnosti systému Purlive

 VLASTNOSTI SYSTÉMU PURLIVE

Samotný systém a jeho technické podklady jsou navrženy s ohledem na konstrukční jednoduchost při provádění stavby. Tento způsob výstavby vede ke snížení nákladů za stavební práce, omezuje její chybovost a velmi podstatně ji zrychluje.

Zrychlení procesu výstavby Vaše bydlení velmi zlevňuje. Nechcete přece stavět, ale bydlet!

HLAVNÍ VLASTNOSTI SYSTÉMU PURLIVE

Účinná zvuková izolace
Více o výhodách dřevostaveb Purlive zde – https://www.purlive.cz/akustika-v-drevostavbach/

Vynikající tepelně izolační vlastnosti

 Vysoká požární odolnost

 Vynikající odolnost proti vlhku

 Splnění hygienických požadavků

 Vysoká únosnost systému (i pro dodatečné kotvení břemen)

 Variabilita způsobu použití při individuálních návrzích

 Minimalizace nezbytných technologických přestávek

 Možnost montáže za nízkých teplot (i v zimě)

 Velmi vysoká životnost

 Výrazné urychlení výstavby