Developeři

INFORMACE – DEVELOPEŘI

Stavební systém PURLIVE není omezen pouze na rezidenční výstavbu, ale je vhodný i pro výstavbu komerčních objektů a objektů občanské vybavenosti. Ve všech typech staveb pak přináší investorům nemalé finanční úspory, a to zejména díky svým charakteristickým vlastnostem.

RYCHLOST VÝSTAVBY

Rychlost výstavby patří bezesporu k hlavním výhodám stavebního systému PURLIVE. Hrubá stavba standardního domu může v ideálních podmínkách být postavena do 14 dní, přičemž dům může být pro svého uživatele nachystán k nastěhování již do tří měsíců.

.

MENŠÍ PROSTOROVÁ NÁROČNOST VÝSTAVBY

Díky vynikajícím izolačním vlastnostem snižujeme náklady na m2 zastavěné plochy. Naše konstrukce mohou být díky použité izolaci z tvrdé lité PUR pěny mnohem subtilnější oproti konkurenčním, čímž umožňují dosáhnout větší užitné plochy domu na stejné zastavěné ploše.

ROZSÁHLÁ VARIABILITA

Jelikož každá rodina, každý člověk má svá přání a představy, nabízí naše společnost nejen možnost výběru z mnoha různých typizovaných domů, ale také možnost nechat si zpracovat projekt tzv. „na míru“. Díky univerzálnosti systému, našim architektům a projektantům toto není v žádném případě problém.

ZÁRUKA KVALITY

Díky precizní prefabrikaci stěn a dalších nosných konstrukcí, která probíhá v ideálních výrobních podmínkách, je zaručen nejvyšší kvalitativní standard. Omezuje se tak chybovost lidského faktoru na minimum a předchází se tak případným potížím v místě realizace.

CERTIFIKACE

Domy ze systému PURLIVE splňují veškerá, velmi přísná kritéria dle českých i evropských platných norem.

KVALIFIKOVANÁ SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM

Zákazník je středem našeho snažení a domy naší společnosti nástrojem uspokojení jeho představ a cílů. Proto vycházíme maximálně vstříc zákazníkům ve všech fázích celého procesu, ať už jde o úplný začátek při rozhodování, následné projektování, samotnou realizaci stavby, ale následné užívání stavby během i po skončení její záruky.