ZÁKLADOVÁ DESKA
Deska

ZÁKLADOVÁ DESKA

Dodávka a montáž základové desky obsahuje:

Zemní práce
Základové pasy, základová deska
Izolace proti vodě
Rozvody ležaté kanalizace
Prostup vody, kanalizace a elektřiny
Staveništní přesun hmot
Ostatní náklady

 

Zakládání stavby je uvažována v rovinatém terénu a za ideálních podmínek.

Konkrétní ceny základové desky vzorových domů budou vždy stanoveny až podle konkrétní stavby a umístění na daném pozemku.