VARIANTA REALIZACE - STAVBA NA KLÍČ

pohoda

 

STAVBA NA KLÍČ

 

Varianta STAVBA NA KLÍČ obsahuje dodávku a montáž stavby na klíč.

Součástí rozpočtu/nabídky jsou následující položky:

– Izolace proti vodě
– Montáž a dodávka zakládacích prahů nosných stěn
– Montáž a dodávka ukončujícího věnce nosných stěn
– Spojovací a ochranné prostředky (chemické kotvy, pásovina, svorníky, závitová ocel, matice, podložky apod.)
– Přesun hmot, včetně nákladů na jeřáb
– Montáž a dodávka obvodových stěn PURLIVE
– Montáž a dodávka vnitřních nosných stěn PURLIVE
– Montáž a dodávka stropů (u více patrových budov)
– Bednění stropů rovných z desek OSB (u více patrových domů)
– Lešení
– Doprava panelů a veškerého materiálu
– Dodávka a montáž plastových oken a vstupních dveří
– Dodávka a montáž střešní konstrukce
– Izolace tepelné pro střešní konstrukci
– Klempířské výrobky a oplechování
– Atika z hranolů
– Zateplovací systém EPS 70 F tl.100mm
– Kompletní dodávka podlah
– Parapety
– Tepelné izolace
– SDK podhledy
– SDK příčky
– SDK předstěna
– Dveřní zárubně + vnitřní dveře
– Podlahy z dlaždic – keramické
– Podlahy vlysové a parkety
– Obklady keramické
– Malby
– Elektroinstalace
– ZTI, vytápění
– Zařizovací předměty

Součástí rozpočtu/nabídky nejsou následující položky:

– Základy, základová deska, včetně zateplení
– Přípojky IS
– Kuchyňská linka
– Vnější sokl
– Terénní úpravy, terasa, pergola
– Přístup do domu