VARIANTA REALIZACE - STAVBA NA KLÍČ

pohoda

 

STAVBA NA KLÍČ

 

Varianta STAVBA NA KLÍČ obsahuje dodávku a montáž stavby na klíč.

Součástí rozpočtu/nabídky jsou následující položky:

– Montáž a dodávka zakládacího systému
– Montáž a dodávka ukončujícího věnce nosných stěn
– Spojovací a ochranné prostředky
– Přesun hmot
– Jeřáb
– Montáž a dodávka obvodových stěn PURLIVE
– Montáž a dodávka vnitřních nosných stěn PURLIVE
– Montáž a dodávka vnitřních nenosných stěn PURLIVE
– Montáž a dodávka stropů
– Záklop stropů rovných z desek OSB
– Lešení
– Doprava panelů
– Dodávka a montáž oken a vstupních dveří
– Dodávka a montáž střešní konstrukce
– Izolace tepelné pro střešní konstrukci
– Klempířské výrobky a oplechování
– Fasádní zateplovací systém EPS 70 F tl. 100 mm
– Kompletní dodávka podlah
– Parapety
– Akustické izolace
– SDK podhledy
– SDK příčky
– SDK předstěna
– Dveřní zárubně + vnitřní dveře
– Keramické obklady a dlažby
– Malby
– Elektroinstalace
– Zdravotechnické instalace (ZTI), vytápění
– Zařizovací předměty

Součástí rozpočtu/nabídky nejsou následující položky:

– Základy, základová deska, včetně zateplení
– Přípojky IS
– Kuchyňská linka
– Vnější sokl
– Terénní úpravy, terasa, pergola
– Přístup do domu