VARIANTA REALIZACE - STAVBA K DOKONČENÍ

kutil

 

STAVBA K DOKONČENÍ

 

Varianta STAVBA K DOKONČENÍ obsahuje dodávku a montáž uzavřené hrubé stavby.

Součástí rozpočtu/nabídky jsou následující položky:

– Montáž a dodávka zakládacího systému
– Montáž a dodávka ukončujícího věnce nosných stěn
– Spojovací a ochranné prostředky
– Přesun hmot
– Jeřáb
– Montáž a dodávka obvodových stěn PURLIVE
– Montáž a dodávka vnitřních nosných stěn PURLIVE
– Montáž a dodávka vnitřních nenosných stěn PURLIVE
– Montáž a dodávka stropů
– Záklop stropů rovných z desek OSB
– Lešení
– Doprava panelů
– Dodávka a montáž oken a vstupních dveří
– Dodávka a montáž střešní konstrukce
– Izolace tepelné pro střešní konstrukci
– Klempířské výrobky a oplechování