VARIANTA REALIZACE - HRUBÁ STAVBA

stavitel

 

HRUBÁ STAVBA

 

Varianta HRUBÁ STAVBA představuje dodávku a montáž obvodových a vnitřních nosných stěn + strop.

Součástí rozpočtu/nabídky jsou následující položky:

– Montáž a dodávka zakládacího systému
– Montáž a dodávka ukončujícího věnce nosných stěn
– Spojovací a ochranné prostředky
– Přesun hmot
– Jeřáb
– Montáž a dodávka obvodových stěn PURLIVE
– Montáž a dodávka vnitřních nosných stěn PURLIVE
– Montáž a dodávka vnitřních nenosných stěn PURLIVE
– Montáž a dodávka stropů
– Záklop stropů rovných z desek OSB
– Lešení
– Doprava panelů