VARIANTA REALIZACE - HRUBÁ STAVBA

stavitel

 

HRUBÁ STAVBA

 

Varianta HRUBÁ STAVBA představuje dodávku a montáž obvodových a vnitřních nosných stěn + strop.

Součástí rozpočtu/nabídky jsou následující položky:

– Izolace proti vodě
– Montáž a dodávka zakládacích prahů nosných stěn
– Montáž a dodávka ukončujícího věnce nosných stěn
– Spojovací a ochranné prostředky (chemické kotvy, pásovina, svorníky, závitová ocel, matice, podložky apod.)
– Přesun hmot, včetně nákladů na jeřáb
– Montáž a dodávka obvodových stěn PURLIVE
– Montáž a dodávka vnitřních nosných stěn PURLIVE
– Montáž a dodávka stropů (u více patrových budov)
– Bednění stropů rovných z desek OSB (u více patrových domů)
– Lešení
– Doprava panelů a veškerého materiálu