ZÁKLADOVÁ DESKA
Deska

ZÁKLADOVÁ DESKA

Dodávka a montáž základové desky obsahuje:

Základy, základová deska
Zemní práce
Staveništní přesun hmot
Izolace tepelné, proti vodě
Vpusť a kanalizace ke vpusti v garáži
Ostatní náklady

 

Zakládání stavby je uvažována v rovinatém terénu a za ideálních geologických podmínek.

Konkrétní ceny základové desky vzorových domů vždy u specifického modelu v Katalogu rodinných domů PURLIVE.