Profil společnosti INVENCE

Logo Invence

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI INVENCE

Společnost Invence vznikla teprve nedávno. Na trhu se pohybuje od začátku roku 2014. Avšak její členové mají zkušenosti v oblasti financí již řadu let.
Po celou tuto dobu se financemi intenzivně zabývají a pravidelně vzdělávají. Od roku 2014 firma Invence úzce spolupracuje s certifikovaným poradcem Ing. Jakubem Kohoutkem, EFA – European Financial Advisor, což firmě velmi zvedlo prestiž. Svoje vzdělání předává dále poradcům celé firmy na praktických workshopech.

Firma se rozhodla zaměřit svoje působení ve dvou hlavních sektorech finančního trhu:

Tím prvním je poskytování služeb pro občany – poradenství v životním i neživotním pojištění, v oblasti spoření, investování a financování bydlení. Poradci nahlíží na klientovo portfolio jako na celek, který spolu úzce souvisí.

Druhým sektorem je služba pojišťovacího makléře pro fyzické a právnické osoby podnikající, dále poradenství v oblasti správy volných prostředků. Jsme podnikatelům rovnocenným partnerem, pokud chtějí mít správně ošetřeny i firemní finance.

Pro objektivní řešení všech vyjmenovaných oblastí navázala firma Invence širokou spolupráci s obchodními partnery z mnoha finančních institucí.
Během prvního roku působení na finančním trhu jako firma se podařilo získat přes 100 nových klientů.
Díky dobrým referencím můžeme i nadále věnovat nemalou část prostředků rozvoji a vzdělávání našich poradců.

 

Pro více informací kontaktujte:

Vladimír Valčík
+420 602 546 390
vladimir.valcik@invence.in
www.invence.in