VĚDECKÉ INSTITUCE

 

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně   http://www.utb.cz/

 

 

Vysoké učení technické v Brně   http://www.vutbr.cz/

 

 

Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava   http://www.vsb.cz/cs/

 

 

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.   http://www.vvud.cz/

 

 

 

WOODEXPERT – centrum inovací modulové výstavby   http://www.woodexpert.cz/