Představení společnosti

O společnosti

N

aše společnost TAŠ-STAPPA je od svého založení velmi úzce spjata s oborem stavebnictví. Historicky patří k největším producentům betonových směsí, kameniva a řeziva na Zlínsku. Je dlouhodobě velmi aktivní a stále se snaží zkvalitňovat své portfolio produktů a současně reagovat na aktuální trendy. Výsledkem tohoto aktivního přístupu bylo vyvinutí stavebního systému, zakoupení nejmodernější výrobní technologie pro výrobu izolací a stavebních konstrukcí a následné spuštění nové obchodní značky PURLIVE.
V rámci společnosti vzniklo samostatné středisko, které řeší veškerou problematiku spjatou s touto značkou. Ve výrobě máme v současné době 9 kvalifikovaných a proškolených pracovníků a o obchod, marketing, projekční a vývojovou činnost se stará tým 6 dalších pracovníků.

Naše cíle

H

lavním cílem společnosti, a tedy i celého pracovního týmu PURLIVE, vždy byl a vždy bude zejména spokojený zákazník, což považujeme za základní kámen úspěchu.
Efektivita, účelnost a optimalizace vnitropodnikových procesů jsou také předmětem našeho každodenního snažení. Společnost investuje nemalé prostředky do vzdělání svých zaměstnanců, a to na všech úrovních.
Sledujeme aktuální trendy na trhu a snažíme se být vždy o krok před konkurencí. Úzce spolupracujeme s mnoha odborníky a vysokoškolskými institucemi na dalším rozvoji portfolia produktů, dalším vývoji a testování tak, abychom našim zákazníkům přinášeli výrobky a služby nejvyšší kvality, s co možná nejvyšší užitnou hodnotou.