Podporujeme

PODPORUJEME

logo

Občanské sdružení IZAP – sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže „Chceme žít s vámi“.

Sdružení je založeno za účelem podpory integrace spoluobčanů se znevýhodněním, především dětí, mládeže a mladých dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením.

Posláním o. s. IZAP je vytvářet mladým dospělým lidem s mentálním postižením, popř. s přidruženým znevýhodněním zrakovým, sluchovým, tělesným, psychiatrickým, podmínky pro další vzdělávání, zaměstnávání a sociální začleňování, s cílem žít běžný život ve stejných podmínkách jaké mají jejich zdraví vrstevníci.

Činnost sdružení je zaměřena na poskytování sociální služby, kulturně společenských a sportovních aktivit, rozvoj jedince i společnosti podporou zdravého životního stylu, veřejně prospěšných a ekologických akcí.
Vedlejší činností sdružení je provozování chráněných pracovních míst, tréninkových dílen.

Více na www.slunecnicezlin.cz

behani-zlin-logo copy

Celoroční běžecký seriál Zlínského kraje obsahující celkem 17 závodů. Účastní se jej běžci všech běžeckých kategorií, od dětí po seniory.
Délky závodů jsou v délce od 5 kilometrů do výše půlmaratonu.

Více na http://www.behyzlin.cz/