Nulové domy

Nulové domy

By In Blog, Než začneme stavět, Z oboru On 8.6.2015


Domy s téměř s nulovou úrovní spotřeby energie. Jeden ze zásadních pojmů zákona 318/2012 o hospodaření energií.

Na základě závazku Evropské unie na snižování emisí skleníkových plynů o 20% do roku 2020, přijaly členské státy opatření k zajištění nízké energetické náročnosti budov.

Prokázání nízké energetické náročnosti musí stavebník dokládat příslušnému stavebnímu úřadu poměrně komplikovaným výpočtem, který se odvíjí od takzvané referenční stavby. Hodnota spotřeby energií nulového domu by měla být menší než 5,0 kW/h na metr čtvereční za rok. Pro srovnání není výjimkou, že dnešní běžná stavba spotřebuje mezi 80 – 140 kWh tepla na metr čtvereční plochy a náklady na vytápění se pohybují v řádech desítek tisíc korun.

Nové nulové domy (bytových, rodinných, administrativních) musí splňovat požadavky tak, aby měly téměř nulovou spotřebu energie (nulové domy) a to:

  • Od 1. Ledna 2018 (pro domy s podlahovou plochou větší než 1500m2)
  • Od 1. Ledna 2019 (pro domy s podlahovou plochou větší než 350m2)
  • Od 1. Ledna 2020 (pro domy s podlahovou plochou menší 350 m2)

Nulový dům je takový dům, jehož spotřeba energie je zcela pokryta z obnovitelných zdrojů. Pro dům s téměř nulovou spotřebou energií jsou méně přísná. Ale aby v budoucnu stavebník vyhověl požadovaným kritériím, bude nezbytné zvolit stavební systém s kvalitní a účinnou izolací a dobře kombinoval obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Jen tak prokáže budoucí téměř nulovou spotřebu.

Stavební systém PURLIVE byl navržen a vyvinut tak, aby splňoval tyto legislativní požadavky a to bez komplikovaných a neoblíbených omezení jako je např. přílišná tloušťka konstrukce stěny a střechy. Díky štíhlosti konstrukce můžeme nabídnout stavebníkovi až o jednu místnost v domě navíc.

Díky své technologii izolování polyuretanovou jsou stavební systémy PURLIVE přímo předurčeny k využití při realizaci staveb s téměř nulovou a nulovou spotřebou energeií.

Izolace v konstrukcích PURLIVE je jedna z nejúčinnějších známých izolací, kdy součinitel tepelné vodivosti je 0,021 W/m2K, je v konstrukci stabilní a odolná vůči případnému a neočekávanému působení vlhkosti. PURLIVE rovněž vyhovuje požadavkům na požární odolnost a akustickou neprůzvučnost.

V případě zájmu nabídku realizace nulového a téměř nulového domu se prosím obraťte na Pavla Richtera z PURLIVE (richter@purlive.cz, +420 601 370 944)

Celková tloušťka stěny PURLIVE WI je 300mm. U = 0,12 [W/(m2·K)] se započtením všech tepelných mostů.

Zajímavé odkazy:

https://www.purlive.cz/rodinne-domy/katalog-domu/

https://www.purlive.cz/modularni-drevostavby/

https://www.purlive.cz/rodinne-domy/moznosti-realizace/

https://www.purlive.cz/realizace/