Vše o dřevostavbách III. – Mýtus dřevostaveb

Vše o dřevostavbách III. – Mýtus dřevostaveb

By In Blog, Z oboru On 7.10.2014


Obliba dřevostaveb roste každým dnem. I přesto se však tento obor musí neustále potýkat s několika zažitými předsudky, jež jejich oblibu sráží.

Pojďme se tedy na hlavní z nich blíže podívat.

MÝTUS DŘEVOSTAVEB

DŮM ZE DŘEVA RYCHLE VYHOŘÍ
Dům ze dřeva rychle vyhoří – pokud se v domě vyskytne požár, jako první vzplane vybavení domu, které je lehce zápalné. Je pravda, že i dřevo hoří, ale i moderní dřevostavba musí splňovat požadavky na požární odolnost konstrukcí, stejně jako stavby vytvořené z jiných materiálů. Pokud snáze zápalné dřevěné prvky v domě ošetříme ochrannými nátěry, tak zuhelnatělá povrchová vrstva vznikající při požáru na nosných prvcích brání dalšímu ohořívání. V USA po 11. září chrání v některých případech ocelové skelety vícepodlažních budov dřevěnými obklady.
V DŘEVOSTAVBĚ JE ZIMA A HŮŘ SE VYTÁPÍ
V dřevostavbě je zima a hůře se vytápí – opak je pravdou, většina dřevostaveb má nesrovnatelně lepší tepelně izolační vlastnosti než domy z jiných materiálů. Vše vychází z filozofie konstrukčního systému domu. Díky technologii, kdy konstrukce obsahuje, jak složku nosnou, tak tepelně izolační, stavba hůře akumuluje teplo. Z pohledu užívání domu je tato vlastnost vlastně přednost, protože u dřevostaveb se vytápí rovnou vzduch v interiéru, nikoliv nejprve obvodové stěny jako u zděného domu.
DŘEVĚNÝ DŮM MŮŽE ZNIČIT DŘEVOKAZNÝ HMYZ A HOUBY
Dřevěný dům může zničit dřevokazný hmyz a houby – do fáze napadení domu dřevokazným hmyzem či houbou se může dřevostavba dostat, pokud byla realizována nekvalitně, nesprávnými technologickými postupy nebo neodbornou firmou. Výstavbu dřevostavby je dobré svěřit firmě, která má s touto výstavou dobré zkušenosti. Základním předpokladem ochrany proti tomuto způsobu napadení je správně provedený konstrukční detail, kde byla navrhnuta vhodná konstrukční ochrana dřeva k zamezení vnikání vlhkosti do konstrukce a ochrana konstrukčních prvků proudícím vzduchem.
DŘEVOSTAVBA JE KŘEHKÁ A ZA NĚKOLIK LET SE ROZPADNE
Dřevostavba je křehká a za několik let se mi rozpadnestavby na bázi dřeva musí splňovat normové požadavky na pevnost, statiku, stabilitu a životnost jako všechny stavby z jiných materiálů. Správně udržovaná dřevostavba má stejnou živostnost jako každá jiná stavba. Dřevo ve stěnách je méně zatěžováno a patřičně chráněno vnějším a vnitřním pláštěm. Živostnost staveb obecně určuje živostnost střechy a vodorovných konstrukcí.
STAVĚT DOMY ZE DŘEVA JE NEŠETRNÉ K PŘÍRODĚ, PROTOŽE SE MUSÍ KÁCET STROMY
Stavět domy ze dřeva je nešetrné k přírodě, protože se musí kácet stromy – stavby na bázi dřeva jsou stavby z jediného velmi použitelného a plně obnovitelného tuzemského materiálu. V ČR je máme stále se zvětšující rozlohu lesů. Každá rok se tedy vysadí větší procento nových stromů, než se za rok vykácí. O poškozování životního prostředí a nadměrném kácení lesů se tedy nemůže spekulovat.