MY VYROBÍME, VY POSTAVÍTE

MY VYROBÍME, VY POSTAVÍTE

By In Nezařazené On 14.8.2018


12

Společnost PURLIVE se specializuje na výrobu stavebních konstrukcí. Tyto konstrukce jsou určeny především realizačním firmám, které chtějí stavět dřevostavby (rodinné domy, komerční objekty i stavby občanské vybavenosti) velmi rychle, snadno a efektivně. Za tímto účelem jsme vyvinuli a následně Dřevařským institutem v Praze certifikova li komplexní stavební systém řešící veškeré
stavební i technické konstrukční detaily. Cílem vývoje bylo nabídnout stavebně velmi jednoduchý, rychlý a personálně nenáročný systém výstavby, splňující nejpřísnější fyzikální a technické požadavky a zařadit se tak na špičku toho, co současný trh dokáže nabídnout. Výsledkem je univerzální, požár ně vysoce odolný, variabilní stavební systém, který je určen především pro oblast nízko energetické, pasivní a v budoucnu i tzv. nulové výstavby. S naším systémem je hrubástavba jednoduchá jako stavební puzzle. Variabilnost a jednoduchost stavebního systému PURLIVE oceňují také projektanti a architekti, kterým nabízíme nadstandardní technickou podporu. Právě úzká spolupráce s projekčními kancelářemi při přípravě projektu snižuje zákazníkovi náklady i čas věnovaný legislativní stránce projektu. Jedinečnost stavebního systému PURLIVE spočívá v použitém izolačním materiálu – polyuretanové pěně (PUR). Ve výrobních halách je vyrobena a následně opláštěna přesná nosná konstrukce z kvalitních KVH hranolů. Ta je v lisu pod tlakem vylita dvousložkovou PUR pěnou, která po vytvrzení vytvoří z konstrukce monolitický celek. Hotové prefabrikované panely jsou dodány na stavbu, kde jsou rychle smontovány do podoby hrubé stavby. Přísná kontrola kvality před a v průběhu celého výrobního procesu je u takto
přesné výroby samozřejmostí. Izolace z PUR pěny zaručuje tvarovou stálost a vynikající izolační vlastnosti při menší tloušťce stěny, což při stejné zastavěné ploše zvětšuje užit ný prostor až o 10%.

 

NA MÍRU JSOU VYRÁBĚNY:
 • velkoformátové nosné stavební konstrukce PURLIVE W pro obvodové a vnitřní stěny, stropy a střechy až do rozměru 8 × 3
 • výplňové i nosné stavební konstrukce PURLIVE SIP, s univerzálním využitím ve stěnách, stropech, střechách a podlahách, limitované formátem OSB desky
 • panely pro modulární výstavbusystém komponentů pro kontejnery

13

 

VÝHODY SYSTÉMŮ PURLIVE
 • vynikající tepelná a zvuková izolace
 • vysoká požární odolnost
 • vysoká odolnost proti vlhku
 • zdravotní nezávadnost
 • vysoká únosnost systému
 • větší užitný prostor až o 10 %
 • variabilita použití v individuálních návrzích
 • minimalizace nezbytných
 • technologických přestávek
 • možnost montáže za nízkých teplot
 • velmi vysoká životnost
 • nižší personální náklady i nároky
Díky vlastní zkušenosti využívání stavebního systému PURLIVE můžeme s jistotou tvrdit, že se jedná o vhodnou alternativu ke zděným stavbám spojující vlastnosti klasické stavby s nespornými výhodami dřevostaveb, která má velký potenciál a je zákazníky pozitivně vnímána a akceptována.
Naši partneři díky stavebním konstrukcím a systému výstavby PURLIVE získávají značnou konkurenční výhodu oproti firmám využívajícím standardní způsoby výstavby, a to zejména v eliminaci sezónních vlivů, snížení personálních nákladů díky rychlosti výstavby a nároků na počet odborných pracovníků. Začít využívat náš systém neznamená pro realizační firmu zcela změnit svůj chod, naopak dochází ke zjednodušení procesů a urychlení výstavby. Hrubou stavbu včetně základové desky jsme společně schopni realizovat do 1 měsíce. Díky tomu lze uspokojit zvýšenou poptávku, kterou sebou přinesl současný stavební boom.
Stavebním firmám PURLIVE nabízí kromě kompletní dodávky materiálů potřebných k výstavbě také podporu pro úspěšné získávání a realizaci zakázek. Ta se opírá o kvalitní tým pracovníků v projekci, výrobě, obchodě i marketingu a v neposlední řadě o dlouholeté zkušenosti ve stavebnictví. Základním kamenem naší spolupráce je však pevné a trvalé partnerství.

 

Zdroj: D&S PROFI Speciál 2018, zde