Proč montované dřevostavby – jedinečný postup výstavby

Proč montované dřevostavby – jedinečný postup výstavby

By In Blog, Než začneme stavět, Z oboru On 20.11.2014


Montované dřevostavby jsou hlavní skupinou výstavby dřevostaveb na klíč. Rychlost výstavby, technologie izolace a návratnost nákladů jsou hlavními plusy.
Pro Vaši představu níže přinášíme kompletní přehled, jakým způsobem celá výstavba probíhá.

Pojďte se s námi podívat celé stavbě “pod pokličku”.

Postup výstavby montované dřevostavby

 • Příprava staveniště na pozemku budoucího rodinného domu v podobě přípravných prací jako je sejmutí a uložení skrývky ornice, vytvoření provizorní příjezdové cesty, zajištění pitné vody a elektřiny apod.Výkop a následná betonáž základových pasů, dále položení kanalizace a dalších rozvodů, betonáž podkladní mazaniny, položení hydroizolace a následné zhotovení základové desky. Ošetření základové desky penetračním nátěrem.
 • Výroba stěnových, stropních a střešních panelů včetně dalších komponentů domu ve výrobní hale PURLIVE dle realizačního projektu.
 • Zajištění logistiky přepravy panelů domu z výrobny na místo budoucí montované dřevostavby.
 • Převzetí a zkontrolování spodní stavby pracovníky PURLIVE, na kterém se bude rodinný dům realizovat. Měření rovinnosti a rozměrů základové desky.
 • Položení hydroizolačních pásů pod budoucí stěny domu.
 • Pomocí jeřábu budou stěny položeny na základovou desku pomocí montážního schématu domu. První stěnu osadit nejdále od místa jeřábu z důvodu, aby jeřábník stále viděl na celou plochu staveniště.
 • Stěny budou provizorně podepřeny až do doby, kdy budou smontovány k sobě. Při připojování stěn dát pozor, aby se neporušila parozábrana.
 • Po osazení a připojení všech stěn osadit překladové panely nad okna a dveře.
 • Po dokončení montáže stěn zkontrolovat jejich vertikální a horizontální umístění.
 • Po usazeních všech panelů spodního patra zkontrolovat jejich ukotvení mezi sebou.
 • Následně provést ukotvení panelů do základové desky pomocí ocelových profilů a kotev. Provést kontrolu rozměru místností, výškové rozměry a kolmost stěn.
 • Pomocí autojeřábu vložit schodiště do prostorů domů, před položením na základovou desku dát pod schodiště folii a spodní část schodiště napenetrovat. Schodiště provizorně podepřít.
 • Osazení stropních panelů provést podle výrobního schématu sestavování montované dřevostavby.
 • Prvně následuje osazení štítových stropních panelů, které nesmí přesahovat přes okraj obvodové stěny. Spojení stropních panelů se stěnami provést pomocí vrutů.
 • Spojení stropních panelů mezi sebou je provedeno pomocí ozubených hmoždíků, šroubů a matek.
 • Před montáží stěnových panelů podkroví osadit fólii a na ni upevnit vodící hranoly. Kontrola správného napojení parozábrany v oblasti stropního panelu a stěny.
 • Na vodící hranoly osadit štítové stěny a provizorně připevnit. Provést osazení vnitřních příček a spojit mezi sebou vruty.
 • Osadit obvodové stěny štítu a připevnit je ke štítovým stěnám pomocí vrutů a hřebíků.
 • Další je osazení stropních panelů nad podkrovím. Stropy stáhnout a na štítových stranách připevnit pomocí vrutů do obvodových stěn.
 • Stavba pokračuje osazením šikmých stropních panelů a jejich přichycení do stropu podkroví a do obvodové stěny podkroví. Na strop nad podkroví osadit vrchní panely štítů.
 • Následuje osazení vaznic, podle výkresu krovu. Následuje osazení viditelných krokví. Následuje připevnění sloupů a vaznic do stropu. Následuje osazení dalších krokví ve vzdálenosti dle modulové vzdálenosti sloupků stěny. Následuje vyplnění krokví tepelnou izolací a venkovní podbytí palubkami. Dále provést položení střešní krytiny dle projektové dokumentace.
 • Provedení dodatečného osazení zateplovacího systému po obvodu stropu.
 • Práce TZB začínají elekroinstalacemi. Veškeré kabely jsou vedeny v předem připravených otvorech z výroby a instalačních předstěrách. Následuje osazení rozvodů spojených s vytápěním a osazení topných těles. Dále se provedou rozvody vody.
 • Dále provedení vnitřních omítek, vytapetování nebo výmalba, dokončení podlah podle projektové dokumentace.
 • S dokončením posledních prací a zkoušek potřebných pro fungování domu je dům připraven pro kolaudaci.

Doba trvání montáže montované dřevostavby

 Příprava staveniště:                                       7 dnů

Provedení spodní stavby:                              40 dnů

Výroba panelů domu ve výrobně:                 V průběhu realizace spodní stavby

Hlavní stavební výroba domu:                      5 dnů

Přidružená stavební výroba domu:                20 dnů

Doba související s kolaudací domu:              15 dnů

DOBA OD ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ PO ZAČÁTEK UŽÍVÁNÍ DOMU:      87 dnů