Dřevostavby v zahraničí

Dřevostavby v zahraničí

By In Blog, Než začneme stavět, Z oboru On 18.5.2015


Dřevostavby v zahraničí jsou daleko více rozšířenějším stavebním odvětvím než je tomu v České Republice.
Díky svým specifickým vlastnostem se dřevostavby v zahraničí nejdokonaleji rozvíjely v severských evropských zemích jako Norsko, Švédsko a Finsko.
Jejich hlavní základnou jsou také alpské země Německa a Rakouska.

Při vývoji těchto staveb byl kladen důraz hlavně na následující základní parametry:

Umístění stavby v souladu s přírodou a přírodními podmínkami

Variabilní konstrukce dřevostaveb umožňuje postavit své bydlení na jakémkoliv místě a jakýchkoliv klimatických podmínkách.
Dřevostavby v zahraničí se dokázaly přizpůsobit naprosto všemu a jejich obliba velmi rychle rostla.

 

Soběstačnost a nízké náklady na chod domu

Díky umístěním dřevostaveb v zahraničí na méně dostupná místa se zároveň s vývojem jejich konstrukce rozvíjela i jejich vlastnost nezávislosti na okolní aglomeraci.
Umístění všech zdrojů pro chod domu jako jeho součásti bylo nezbytností.
Zároveň s tím byl kladen důraz na použité technologie, které mají za účel přinést koncovému uživateli dokonalý komfort a společně s tím i co nejmenší náklady na chod dřevostavby.

Norsko

Design dřevostavby v rázu krajiny i dle přání koncového uživatelem

Dřevostavba musela být také líbivá, aby se stala “oblíbeným” prodejním artiklem v odvětví stavebnictví. I přesto však byl vždy zvažován ráz okolní krajiny a soulad celkového tvaru domu vůči ní.
V dnešní době jsou již z tohoto pohledu možnosti dřevostavby neomezené a její výstavba tím pádem nejlepším řešením bydlení pro všechny, kdo chtějí najít “vlastní” cestu pro své bydlení.

Společnost Purlive díky svým zkušenostem, spolupráci se zahraničními společnostmi a technologickými instituty dokáže nabídnout stavbu dřevostavby jako je tomu v zemích, které jdou v tomto příkladem.
Díky jednoznačným výhodám našich dřevostaveb a v kombinaci s použitím například SIP panelů nebo modulární výstavby, dokážeme najít dokonalé řešení, které bude splňovat Vaše přání i potřeby.

Zajímavé odkazy:

https://www.purlive.cz/rodinne-domy/katalog-domu/

https://www.purlive.cz/rodinne-domy/vyhody-systemu-purlive/

https://www.purlive.cz/rodinne-domy/moznosti-realizace/

https://www.purlive.cz/realizace/