Konstrukce systému PURLIVE

Jedná se o střešní a stěnový systém určený k výstavbě rodinných domů a jiných typů staveb. Systém je založen na sendvičové konstrukci panelu tvořeného níže uvedenými vrstvami. Každý jednotlivý vyráběny stěnový sendvičový panel, který bude součástí stavby, musí být posouzen statickým výpočtem, který stanový jak bude panel v konečném důsledku sestaven a vyroben.

Image

Nosné prvky

Nosné prvky stěnového sendvičového panelu jsou tvořeny dřevěnými prolamovanými sloupky z dřeva pevnostní třídy C24. Osová vzdálenost sloupků a rozměry stavebního řeziva jsou dány statickým výpočtem.

Nosné prvky střešního sendvičového panelu tvoří dřevěné příhradové vazníky z dřeva pevnostní třídy C24. Osová vzdálenost sloupků a rozměry stavebního řeziva jsou dány statickým výpočtem

Izolace

Použitá tepelná izolace pro oba typy sendvičových panelů je z PUR pěny. Tloušťka izolace je dána tloušťkou samotné rámové konstrukce/panelu.

Image
Image

Opláštění

Plošné ztužení stěnového sendvičového panelu je zajištěno z obou stran, jak exteriérové, tak interiérové velkoformátovými cementoštěpkovými deskami.

Podbití střešního panelu může být realizováno z rozličných deskových materiálů. Jedná se o rozličné běžně používané deskové materiály jako např. sádrokarton, dřevotříska, OSB desky a dřevo v podobě tzv. palubek, případně o kombinaci těchto materiálů.

Rozměry panelů

Panely mohou být vyráběny variabilně na základě požadavků koncového investora a v závislosti na používané technologii. Systém je velmi variabilní.

Stěnový panel – délka panelů se může pohybovat od 1m až do 8m. Výška panelů se může pohybovat v rozmezí 2,3m až 3,1m. Současně tloušťka panelu se může pohybovat v rozmezí 0,1m až 0,4m.

Střešní panel – délka panelů se může pohybovat od 1m až do 8m. Šířka panelů se může pohybovat v rozmezí 0,6m až 3,1m. Současně tloušťka panelu se může pohybovat v rozmezí 0,15m až 0,3m.

Image

Schémata řezu stavebních panelů PURLIVE

Kompletní schémata řezů ve formátu .PDF naleznete v naší sekci Ke stažení.

Jak snadno se staví ze systému PURLIVE

A tak to vypadá na stavbě - časosběrné video