Výhody a vlastnosti systému PURLIVE

greentick

Vyšší úspora energií o 40 %

Jedinečnost technologie PURLIVE staveb spočívá v minimalizaci spotřeby energie díky vlastnímu izolačnímu systému z PUR pěny. Stavební systém PURLIVE má vyšší úsporu energií až o 40 % než stavby, které používají jako izolant jiné materiály. Díky tomu můžete ročně ušetřit až desetitisíce na energiích.

greentick

Rozsáhlá variabilita

Jelikož každá rodina, každý člověk má svá přání a představy, nabízí naše společnost nejen možnost vybrat si z mnoha různých typových domů, ale také možnost nechat si zpracovat projekt tzv. „na míru“. Díky univerzálnosti systému, našim architektům a projektantům toto není problém.

greentick

Rychlost výstavby

Díky vysoké předvyrobenosti konstrukcí ve výrobním závodě dosahujeme rychlých montážních časů veškerých staveb. Díky systému řízení výroby a důkladným kontrolním procesům ve výrobním závodě máme maximální přesnost konstrukcí a zaručujeme tak bezproblémovou a tím pádem i rychlou montáž.

greentick

Dlouholetý vývoj

Dlouholetý vývoj, zavedení veškerých inovací do praxe, ať už na poli nejmodernějších výrobních technologií, využívání nových materiálů v konstrukcích či samotné zdokonalování konstrukce z pohledu tepelné techniky Vám zaručují nejvyšší kvalitu bydlení.

Úspora energie

Díky technologii výroby vynikají montované stavby ze stavebního systému PURLIVE ekonomikou svého provozu, a tak mohou velmi podstatně šetřit roční náklady na jejich provoz.

Energetické úspornosti je dosaženo díky vylití konstrukce a expanzí tvrdé PUR pěny jako izolantu. PUR pěna vyniká nad ostatními materiály právě svými izolačními vlastnostmi, když hodnota jejího součinitele tepelné vodivosti je až o 40 % lepší než u ostatních izolačních materiálů.

Vynikající tepelná izolace

Jednotlivé stavební díly montovaných staveb jsou vyrobeny s maximální pečlivostí a díky dlouholetému vývoji zásadně odstraňují tepelné mosty v konstrukcích. Využitím nejmodernější dostupné technologie pro výrobu izolace a její aplikace splňují veškeré konstrukce systému nízkoenergetické a pasivní standardy.

Nízké náklady na vytápění

Díky našim konstrukcím budete platit jen minimální náklady na topení. Zvažte tedy jednorázovou úsporu pořizovacích nákladů za bydlení v kontextu s dlouholetým užíváním stavby a s tím spojených provozních nákladů.

Schéma níže znázorňuje srovnání vybraných stavebních materiálů z pohledu tepelně izolačních vlastností.

Srovnání tepelně izolačních vlastností izolací