Konstrukce systému PURLIVE

Systém PURLIVE je založen na sendvičové konstrukci panelu tvořeného z níže uvedených vrstev. Každý sendvičový panel, který bude součástí stavby, musí být posouzen statickým výpočtem, který stanový jak bude panel v konečném důsledku sestaven a vyroben.

Nosné prvky

Nosné prvky stěnového sendvičového panelu jsou tvořeny dřevěnými prolamovanými sloupky z dřeva pevnostní třídy C24. Osová vzdálenost sloupků a rozměry stavebního řeziva jsou dány statickým výpočtem.

Izolace

Tepelnou izolaci tvoří PUR pěna. Tloušťka izolace je dána tloušťkou samotné rámové konstrukce/panelu.

Opláštění

Plošné ztužení stěnového sendvičového panelu je zajištěno z obou stran, jak exteriérové, tak interiérové velkoformátovými cementoštěpkovými deskami.

Podbití střešního panelu může být realizováno z rozličných deskových materiálů. Jedná se o běžně používané deskové materiály jako je např. sádrokarton, dřevotříska, OSB deska či dřevo v podobě tzv. palubek.

Rozměry panelů

Panely mohou být vyráběny variabilně na základě požadavků koncového investora a v závislosti na používané technologii. Systém je velmi variabilní.

Stěnový panel – délka panelů se může pohybovat od 1m až do 8m. Výška panelů se může pohybovat v rozmezí 2,3m až 3,1m. Současně tloušťka panelu se může pohybovat v rozmezí 0,1m až 0,4m.

Střešní panel – délka panelů se může pohybovat od 1m až do 8m. Šířka panelů se může pohybovat v rozmezí 0,6m až 3,1m. Současně tloušťka panelu se může pohybovat v rozmezí 0,15m až 0,3m.

panel-purlive-w170.jpg