Stavební systém

Stavební systém PURLIVE je univerzální systém pro řešení nosných stěn, stropů a střech dřevostaveb.

Lze ho zařadit mezi celosvětově známé SIP (Structural Insulated Panel) systémy, které jako základní konstrukční prvek používají samonosný sendvičový panel. Jako izolace je u panelů PURLIVE použita PUR pěna.

Systém PURLIVE je připraven dostát veškerým požadavkům kladeným na moderní konstrukce, a to jak těm současným, tak těm budoucím. Již dnes tedy máte možnost stavět ze systému, který vyhoví požadavkům na bydlení budoucích generací. Systém je odzkoušen a testován akreditovanými ústavy a vyhoví všem nárokům kladeným na stavební konstrukce dle českých i evropských norem.

Montované domy ze systému PURLIVE

Montované rodinné domy ze systému PURLIVE jsou řešeny na bázi lehké prefabrikace dřeva. Jedná se o dřevostavby, jejichž nosná konstrukce je vyrobena z kvalitního sušeného dřeva.

Extrémní rychlosti výstavby je dosaženo využitím propracované stavebnicové technologie. Jednotlivé velkoplošné sendvičové panely pak tvoří stavební díly, které se na místě pomocí mechanizace usadí a spojí dohromady.

PUR panely z dřevěné rámové konstrukce

Systém dřevěných sendvičových panelů je univerzální, požárně vysoce odolný, variabilní stavební systém, který je určen především pro oblast nízkoenergetické, pasivní a v budoucnu i tzv. nulové výstavby. Vyniká zejména v případech, kdy jsou kladeny nároky na funkčnost systému, minimalizaci tepelných ztrát, ale i na výslednou architektonickou kvalitu.

Jednotlivé panely systému jsou vyráběny jako sendvičová konstrukce. Panely jsou pomocí nejmodernějších technologií vyplněny vstřikovanou polyuretanovou izolací, která díky jejímu současnému zalisování vytváří z konstrukce komplexní celek. Výrobní technologie zaručuje hladký, celistvý povrch panelů, který výraznou měrou usnadňuje finální povrchovou úpravu. Díky zmíněné technologii výroby systém dosahuje velmi vysokých přesností jednotlivých dílců i výsledné stavby.

Naše výrobní haly

6
5
4
3