Základy

Kvalitní a stabilní základy jsou zásadní součástí každé stavby. Aby na nich stavba nejen vyrostla, ale neochvějně a bezpečně stála po celou dobu své životnosti, je nezbytné věnovat jim pozornost a nešetřit na nich.

Základová deska, betonové pasy, betonové patky a zemní vruty - to jsou nejzákladnější způsoby založení stavby. Patky a vruty jsou vhodné pouze pro naše modulární dřevostavby KŮLNA. Pro rodinné domy je nejlepší volbou klasická základová deska.

Výroba dřevěných prefabrikovaných stěnových konstrukcí PURLIVE probíhá v našich výrobních halách s milimetrovou přesností. Díky výstupnímu kontrolnímu měření jednotlivých panelů jsou zajištěny požadované rozměry podle výrobní dokumentace. Aby bylo možné horní stavbou navázat na spodní, musí být stejný důraz kladen i na přesnost základové konstrukce, na kterou se bude dům později osazovat.

kvalitni_zakladova_deska.jpg
Základy - pasy

Základy - pasy

Ukázka základové desky

Základová deska

Ukázka zemních vrutů

Zemní vruty