Publicita projektu

Zajištění povinné publicity k projektu realizovaného za podpory OP PIK INOVACE:

„Technologická inovace a rozšíření využití stavebního sytému sendvičových izolačních panelů“

Popis projektu / operace:

Předmětem projektu je zavedení do výroby zcela inovované unikátní řady stavebních izolačních panelů (pod obchodním označením PURLIVE) přizpůsobených pro aplikaci do modulárních kontejnerových staveb. Realizace projektu přinese značné rozšíření aplikačních možností tohoto systému pro průmyslovou výrobu kontejnerů (pro modulární výstavbu obytně-užitkových jednotek).

Hlavní cíl projektu / operace:

Cílem zavedení do výroby inovované řady systému PURLIVE je zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti výroby a uplatnění již dnes unikátního systému izolačních sendvičových panelů. Zásadní změny v důsledku realizace projektu budou při jeho aplikaci (využití) v moderní modulární kontejnerové výrobě. Nový systém bude disponovat vysokými užitnými vlastnostmi, zejména vysokou izolační schopností a zefektivněním vlastní výroby kontejnerových modulů daným vysokým stupněm předpřípravy a optimalizace pro zákazníky. Výrobcům modulárních jednotek nový systém přinese zásadní zkvalitnění a zrychlení výroby a zlepšení technologických parametrů výroby.

Podstatný je také přínos na úrovni regionu EU (tj. regionu, kam bude produkce dodávána), a to v podobě využití izolačních panelů v praxi pro výstavbu modulárních objektů s dopadem na zásadní zvýšení izolačních vlastností těchto staveb a tím i snížení spotřeby energie pro jejich vytápění.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

eu-700x219.jpg