Neobyčejná KŮLNA

Kdo říká, že modulární domy nemohou nabídnout moderní design, uživatelský komfort a k tomu pěkný výhled? I s výrazně omezeným rozpočtem lze dát minimalistickému bydlení plnohodnotný význam. Jako téhle „KŮLNĚ”, která poskytuje útulné a v čase i prostoru velkorysé bydlení.

Bydlení v modulu
Modulární architektura už dávno není spojována pouze s extravagantními domy nebo výstavními pavilony. Dávno pryč je i unifikovaný vzhled přepravního kontejneru. Bydlení v modulu dnes může být stejně tak obyčejné jako luxusní. Nezanedbatelným bonusem je jeho strukturální celistvost, krátká doba výstavby, vynikající tepelněizolační vlastnosti a celková ekologičnost stavby. A bydlet můžete prakticky okamžitě. Jde to skoro stejně rychle, jako šlo postavit dům z kultovní stavebnice Lego.

Hlavní myšlenka modulární stavby spočívá v její jednoduchosti a reprodukovatelnosti.

Neobyčejná KŮLNA

Neobyčejná KŮLNA

Šestidílná krabice s názvem KŮLNA
Prefabrikovaná konstrukce je zastřešujícím termínem pro výrobu stěn nebo celého domu v tovární hale. Tato šestidílná krabice s přiléhavým názvem KŮLNA je smontovaná z prefabrikovaných panelů stavebního systému PURLIVE a jako komplet dovezená na staveniště.

Skladba panelu pro stěny, strop i podlahy je obsažena z části už v samotném názvu systému. Polyuretanová pěna (PUR) je jako izolační vrstva zalisována do nosné konstrukce z KVH hranolů opláštěných cementotřískovou deskou a ve výsledku tvoří se dřevem monolitický celek. Instalační rozvody jsou pak vedeny v interiérové předstěně a zvenku navazuje dodatečná izolace čedičovou vlnou, difuzní fólie a provětrávaná fasáda z modřínových palubek.

Neobyčejná KŮLNA

Podkladový rošt na dřevěných nosnících drží zemní vruty. Mezi žebry roštu je vložená tepelná izolace a spodní záklop tvoří cementotřískové desky. Horní záklop roštu je z OSB desek a v podlaze koupelny opět cementotřísková deska. Plochou konstrukci střechy formují spádové klíny a skladba je obdobná jako u stěn. Na jejím povrchu je střešní folie a konstrukce atiky je oplechovaná.

Dispozičně představuje KŮLNA 3+kk ve dvou modulech s celkovou podlahovou plochou 51 m² a uložené k sobě do tvaru L, aby mohla vzniknout chráněná terasa jako rozšířený obytný prostor. Do budoucna ale stavebníci plánují připojení dalšího modulu pro dětský pokoj.

Vzhledem k výborným tepelněizolačním vlastnostem panelu a oknům s trojskly jsou pro vytápění dostačující elektrické konvektory o výkonu 1–2 kW na místnost.

KŮLNA není pouze dům. Je to reprezentant „nekonečných” možností individuálního přizpůsobení vašemu vkusu, klimatickým podmínkám i kulturnímu kontextu.

Počet modulů a jejich horizontální či vertikální napojení je plně na volbě stavebníka. Chcete pouze dům v rozměrech garsonky? Máte ho mít; stačí jeden modul. Plánujete dvě či více dětí? Prostě jen časem přidáte další moduly. Jednotlivé varianty je totiž možné alternativně měnit i po dokončení stavby. Panely jsou za tím účelem uzpůsobené k tomu, aby do nich šly v budoucnu dobře vyříznout nové stavební otvory, ale variantně můžete volit i modul, kde jedna obvodová stěna chybí a lze tak vytvořit ze dvou dílů jeden vnitřní prostor.

Zdroj: Dřevo&Stavby 3/2018

Příklady domů KŮLNA