MY VYROBÍME, VY POSTAVÍTE

Společnost PURLIVE se specializuje na výrobu stavebních konstrukcí. Tyto konstrukce jsou určeny především realizačním firmám, které chtějí stavět dřevostavby (rodinné domy, komerční objekty i stavby občanské vybavenosti) velmi rychle, snadno a efektivně. Za tímto účelem jsme vyvinuli a následně Dřevařským institutem v Praze certifikova li komplexní stavební systém řešící veškeré
stavební i technické konstrukční detaily.

My vyrobíme, Vy postavíte

 

Cílem vývoje bylo nabídnout stavebně velmi jednoduchý, rychlý a personálně nenáročný systém výstavby, splňující nejpřísnější fyzikální a technické požadavky a zařadit se tak na špičku toho, co současný trh dokáže nabídnout. Výsledkem je univerzální, požár ně vysoce odolný, variabilní stavební systém, který je určen především pro oblast nízko energetické, pasivní a v budoucnu i tzv. nulové výstavby. S naším systémem je hrubá stavba jednoduchá jako stavební puzzle.

Variabilnost a jednoduchost stavebního systému PURLIVE oceňují také projektanti a architekti, kterým nabízíme nadstandardní technickou podporu. Právě úzká spolupráce s projekčními kancelářemi při přípravě projektu snižuje zákazníkovi náklady i čas věnovaný legislativní stránce projektu. Jedinečnost stavebního systému PURLIVE spočívá v použitém izolačním materiálu – polyuretanové pěně (PUR). Ve výrobních halách je vyrobena a následně opláštěna přesná nosná konstrukce z kvalitních KVH hranolů. Ta je v lisu pod tlakem vylita dvousložkovou PUR pěnou, která po vytvrzení vytvoří z konstrukce monolitický celek.

Hotové prefabrikované panely jsou dodány na stavbu, kde jsou rychle smontovány do podoby hrubé stavby. Přísná kontrola kvality před a v průběhu celého výrobního procesu je u takto přesné výroby samozřejmostí. Izolace z PUR pěny zaručuje tvarovou stálost a vynikající izolační vlastnosti při menší tloušťce stěny, což při stejné zastavěné ploše zvětšuje užit ný prostor až o 10%.

NA MÍRU JSOU VYRÁBĚNY:

 • velkoformátové nosné stavební konstrukce PURLIVE W pro obvodové a vnitřní stěny, stropy a střechy až do rozměru 8 × 3
 • výplňové i nosné stavební konstrukce PURLIVE SIP, s univerzálním využitím ve stěnách, stropech, střechách a podlahách, limitované formátem OSB desky
 • panely pro modulární výstavbusystém komponentů pro kontejnery

My vyrobíme, Vy postavíte

VÝHODY SYSTÉMŮ PURLIVE

 • vynikající tepelná a zvuková izolace
 • vysoká požární odolnost
 • vysoká odolnost proti vlhku
 • zdravotní nezávadnost
 • vysoká únosnost systému
 • větší užitný prostor až o 10 %
 • variabilita použití v individuálních návrzích
 • minimalizace nezbytných
 • technologických přestávek
  možnost montáže za nízkých teplot
 • velmi vysoká životnost
 • nižší personální náklady i nároky

Díky vlastní zkušenosti využívání stavebního systému PURLIVE můžeme s jistotou tvrdit, že se jedná o vhodnou alternativu ke zděným stavbám spojující vlastnosti klasické stavby s nespornými výhodami dřevostaveb, která má velký potenciál a je zákazníky pozitivně vnímána a akceptována.Naši partneři díky stavebním konstrukcím a systému výstavby PURLIVE získávají značnou konkurenční výhodu oproti firmám využívajícím standardní způsoby výstavby, a to zejména v eliminaci sezónních vlivů, snížení personálních nákladů díky rychlosti výstavby a nároků na počet odborných pracovníků. Začít využívat náš systém neznamená pro realizační firmu zcela změnit svůj chod, naopak dochází ke zjednodušení procesů a urychlení výstavby. Hrubou stavbu včetně základové desky jsme společně schopni realizovat do 1 měsíce. Díky tomu lze uspokojit zvýšenou poptávku, kterou sebou přinesl současný stavební boom.
Stavebním firmám PURLIVE nabízí kromě kompletní dodávky materiálů potřebných k výstavbě také podporu pro úspěšné získávání a realizaci zakázek. Ta se opírá o kvalitní tým pracovníků v projekci, výrobě, obchodě i marketingu a v neposlední řadě o dlouholeté zkušenosti ve stavebnictví. Základním kamenem naší spolupráce je však pevné a trvalé partnerství.

Zdroj: D&S PROFI Speciál 2018, zde