PUR pěna nebo minerální vata?

Srovnání dvou nejpoužívanějších izolací dneška – PUR pěny a minerální vaty – je často diskutovaným tématem při plánovaní výstavby rodinného domu. Pokusíme se v následujícím článku na jejich rozdíly podívat z pohledu 5 nejdůležitějších vlastností těchto izolačních materiálů.

PUR pěna nebo minerální vata?

1. Hmotnost

PUR pěna:
PUR pěna osciluje svou hmotností mezi tzv. měkkými a tvrdými pěnami.
Měkké pěny (vysoká hodnota expanze) mají objemovou hmotnost v rozmezí 6 – 10 kg/m³. Naproti tomu tvrdé pěny (menší hodnota expanze) se dostávají na hodnoty okolo 40 – 65 kg/m³. Oba typy pěny se tedy proto hodí pro stavby a rekonstrukce, kde nepřitěžujeme stávající konstrukci. Nízká hmotnost, výborná přilnavost, dokonalá samonosnost a nepotřebnost další podpůrné konstrukce jsou hlavní výhody této izolace.

Minerální vata:
Hmotnost izolantu na bázi minerální vaty se liší dle orientace vláken tvorby celého materiálu.
Příčná (kolmá) orientace vláken – objemová hmotnost se pohybuje od 80kg/m³. Výrobek je vhodný pro fasádní systémy, na které je aplikovat těžší obklad. Materiál má vysokou pevnost v tahu.
Podélná orientace vláken – objemová hmotnost začíná na 160kg/m³. Materiál je předurčen pro aplikaci do vnějších stěn, přesněji do kontaktních zateplovacích systémů, pro svou zvýšenou tuhost, pevnost a pro své průměrné tepelně-zvukově izolační a protipožární vlastnosti. Nicméně díky vyšší váze je univerzálnost použití minerální vaty nižší a potřebuje také pro své umístění podpůrnou konstrukci.

 

2. Tepelně izolační parametry

PUR pěna:
Oproti nejlepšímu tepelnému a zvukovému izolantu (vakuum) sice PUR pěna ještě zaostává, nicméně parametry tepelné a zvukové izolace dosahují u tohoto izolačního materiálu velmi příjemných hodnot.
Součinitel tepelné vodivosti u PUR pěny je 0,018 – 0,036 W/m2K. Tenčí stěny umožňují více obytného prostoru.

Minerální vata:
Součinitel tepelné vodivosti minerální vaty se pohybuje v minimu od 0,036 – 0,042W/m2K, což značí nutnost širšího rozměru stěny, tudíž i vyšších nákladů na výstavbu a snížení obytného prostoru bydlení.

 

3. Difúze a nasákavost

PUR pěna:
Faktor difuzního odporu se opět dělí dle měkkých nebo tvrdých typů PUR pěny.
U měkkých se pohybuje okolo µ = 3. Tyto izolace jsou velmi vhodné u difuzně otevřených skladeb, což znamená, že stavba je dokonale tepelně izolována. Umožňuje také přirozený odchod vodním parám z interiéru ven. Nejčastější užití je při izolaci horní části stavby jako zateplení stěn, stropů, střech atd.
Tvrdé pěny, které jsou difuzně uzavřené (µ > 100), se používají pro komplexní hydroizolaci spodní stavby či jako vnější izolace pro finální úpravy povrchu střechy.

Minerální vata:
Faktor difuzního odporu μ (MU) = 1. Velmi vysoká paropropustnost. Tato vlastnost předurčuje fasádní vatu na zateplení starších domů, domů po sanacích zdiva a všude tam, kde je možný větší výskyt vlhkosti v konstrukci. Nedoporučuje se fasádní vatou zateplovat trvale zvlhčované a mokré podklady, kde by veliký obsah vlhkosti narušil tepelněizolační vlastnosti vaty.

 

4. Stálost

PUR pěna:
Tvarová konsolidace je zárukou nízké hmotnosti PUR pěny. Nepůsobí na ně tak velká gravitační síla, takže jsou stabilní a plní svou izolační funkci po dobu celé životnosti stavby.
PUR pěna skvěle odolává velkým rozdílům teplot v konstrukci od – 190 °C po 140 °C s objemovou změnou max. do 0,5 %. Celý povrch je díky tomu bez trhlin a tepelných mostů.

Minerální vata:
Minerální vata je z výroby částečně a to pouze dočasně hydrofobizovaná. Vatu musíme lepit vždy na suchý, pevný a soudržný podklad s rovinatostní odchylkou max.30mm na 2m.
Při zateplení je doporučováno vatu dobře ochránit od deště. Minerální vata při styku s vodou rychle ztrácí svou tepelněizolační schopnost a při vysychání ji postupně získává nazpět. Nicméně během tohoto procesu ztrácí tento izolant svou schopnost dokonalé stálosti.

 

5. Použití

PUR pěna:
PUR pěna je opravdu univerzálním materiálem. PUR pěna může vypadat jako molitan, používá se skoro v každém průmyslovém odvětví jako izolant výrobních procesů nebo bezpečnostní izolace.
Ve stavitelství se PUR pěna využívá jako výplň do prefabrikovaných panelů, které je možno vyrobit přímo na míru nebo jako sériové řešení. Z těchto stavebních panelů lze potom postavit jakoukoliv stavbu, jakýchkoliv parametrů.

Minerální vata:
Využití minerální vaty je velmi obdobné jako jejímu PUR protějšku. Nicméně díky své váze a horším tepelně-izolačním vlastnostem je její použití více limitováno.