Jak zabránit horku v podkroví

Zná to každý z nás, začíná léto a v domě (hlavně v podkroví) se udělá horko k nevydržení. Spousta z nás, kteří si postupně plánujeme vlastní bydlení si říká, že při stavbě svého domu musí něco změnit, aby se neopakovalo každoroční přehřívání. Způsobů, jak toho dosáhnout je celá řada, a o těch opravdu efektivních se můžete dočíst v tomto článku.

Jak vzniká to, že se nám přehřívá podkroví?

Proces přehřívání vzniká, když na střešní konstrukci dopadá velké množství slunečního záření. Po určité době se konstrukce střechy ohřeje na takovou úroveň, že nedokáže přijímat další množství tepla a předá ho do okolního prostředí. Chladnější prostředí bývá zpravidla interiér domu (podkroví).

 

Zásady, jak podkroví ochránit proti přehřívání

Již při návrhu stavby, kde má být obytné podkroví, je vhodné minimalizovat počet střešních oken. Tam, kde to dispoziční řešení neumožnuje jinak prosvětlit podkrovní místnost, je vhodně pobytové místnosti orientovat jinam než na jižní a západní stranu. Střešní okna jsou v podstatě magnetem na slunce. Pouze ale vyhnutí se střešním oknům nestačí. Základním předpokladem při návrhu podkroví (proti přehřívání) je správný výběr a umístění materiálů v konstrukci střechy. Dalším předpokladem je to, aby materiály měli dostatečně velkou objemovou hmotnost, s čímž souvisí dobré akumulační vlastnosti.

V konstrukci střechy často může za přehřívání interiéru špatně zvolená izolace nebo její nedostatečná tloušťka. Je dokázané, že přes minerální izolaci projde teplo za necelých 7 hodin. U materiálů, jako je například dřevovláknitá izolace, tento prostup tepla trvá kolem 11 hodin. Pokud však tepelnou izolaci umístíme do dalších vrstev, prostup tepla bude trvat déle. Proto se jako nejvhodnější izolace z pohledu prostupu tepla jeví ta nadkrokevní.

 

Nadkrokevní izolace PURLIVE SIP

Společnost PURLIVE vyrábí nadkrokevní izolace, kde jako tepelná vrstva je použita PUR pěna o vysoké objemové hmotnosti 50 kg/m3. Opláštění této izolace je tvořeno oboustranně OSB deskou tl. 15 mm. Po proniknutí tepla přes střešní krytinu se jeho část pomocí provětrávané mezery mezi kontralatěmi odvede zpět do exteriéru. Teplo, které zůstane, a dále proniká směrem do interiéru u nadkrokevní izolace, nejdříve začne prohřívat horní OSB desku. Až projde teplo přes OSB desku teprve pak začíná pronikat přes PUR pěnu, až narazí na spodní OSB desku. Poslední vrstvou skladby střechy bývá zpravidla dřevěná palubka nebo sádrokartonová deska. Teprve po projití přes poslední vrstvu skladby střechy se začne ohřívat vzduch v interiéru. Nadkrokevní izolace PURLIVE se vyrábí obvykle na míru a její montáž je velmi rychlá. Spojování probíhá pomocí PUR spojek, které svým složením netvoří tepelný most střechy. Nadkrokevní izolací PURLIVE tak lze účinně předcházet rychlému přehřátí podkroví.

 

Střešní panely

Další variantou „nadkrokevní izolace“ jsou střešní panely PURLIVE. Princip ochrany před teplem je obdobný. Výhodou však je, že samotný panel je sám o sobě nosný. Výplň tvoří PUR izolace, nosnou částí jsou dřevěné KVH nosníky a opláštění je tvořeno z obou stran OSB deskami tl. 12 mm. Oboustranné opláštění společně s tepelnou izolací PUR pěny o vysoké objemové hmotnosti opět výrazně zpomaluje prostup tepla skladbou střechy. Navíc díky prefabrikované výrobě panelů následuje rychlá montáž přímo na stavbě. Na připravenou konstrukci pozednic a vaznic se přímo osazují střešní panely pomocí autojeřábu. Kotvení pak probíhá dlouhými konstrukčními vruty do dřeva.

 

Rada na závěr

Pokud plánujete realizovat rodinný dům s podkrovím, dobře zvažte všechny možnosti výběru tepelné izolaci. Již v průběhu projektu stavby se dá dosáhnout toho, aby vám při budoucím užívání podkroví nebylo nadměrné horko, a to bez nutnosti instalace klimatizace.

Autor: Ing. Marek Kuchař, projektant firmy PURLIVE