Dřevo nebo cihla?

Jak dřevo, tak i cihla patří mezi nejstarší stavební materiály na světě. Zatímco však cihlové zdi byly po staletí dominantním stavebním materiálem, dřevěné konstrukce se stávají čím dál populárnějšími. Důvodem pro to jsou mnohé výhody a benefity, které dřevěné konstrukce nabízejí oproti cihlovým zdím. V tomto článku si tyto výhody a benefity prozkoumáme a porovnáme je s cihlovými zdmi.

Rychlost a jednoduchost instalace

Jednou z nejvýznamnějších výhod dřevěných konstrukcí je rychlost a jednoduchost instalace. Dřevěné konstrukce se mohou rychle a snadno stavět, což znamená nižší náklady na práci a materiály. Na druhé straně, cihlové zdi vyžadují větší množství práce a času na instalaci, což zvyšuje náklady na práci a časový plán stavby.

 

Ekologické výhody

Dřevo je obnovitelný a udržitelný materiál, který může být získán z certifikovaných zdrojů, zatímco cihly pocházejí z pálení neobnovitelných surovin, jako je hlína. Používání dřevěných konstrukcí je tak přínosem pro životní prostředí.

 

Energie a úspory nákladů

Dřevěné konstrukce mají vysokou izolační schopnost, což znamená, že jsou účinné při udržování tepla v zimě a chladu v létě. To může vést ke snížení nákladů na vytápění a klimatizaci budovy. Cihlové zdi mají obvykle nižší izolační schopnost, což může vést naopak ke zvýšeným nákladům při využívání budovy.

 

Odolnost proti zemětřesení

Dřevěné konstrukce jsou schopné lépe odolávat zemětřesením než cihlové zdi. Díky pružnému chování dřeva se mohou konstrukce přizpůsobit otřesům a otřesům způsobeným zemětřesením, což může minimalizovat škody na budově. Cihlové zdi jsou křehčí a mohou se během zemětřesení snadněji rozpadnout.

 

Lehkost konstrukce

Dřevěné konstrukce jsou lehčí než cihlové zdi, což znamená, že jsou vhodnější pro stavbu na méně stabilním podkladu nebo na místech, kde je omezený prostor pro dopravu materiálů (př. nadstavby). Lehkost dřeva také usnadňuje transport a instalaci konstrukcí na místě stavby.