ZÁKLADY II. Zásady pro dřevostavby

 V červnu jsme psali o možnostech zakládání dřevostaveb. Řekli jsme si také, do jakých lokalit stavebních pozemků se jednotlivé základové konstrukce hodí a co je jejich velkým přínosem. Nyní je ale nutné, abychom se i seznámili s pravidly, jak úspěšně docílit kvalitní realizace základů. K tomu slouží různé požadavky a zásady při provádění jednotlivých základových konstrukcí a jejich navazujících částí.

Proč je nutné základy dělat přesně?

Výroba dřevěných prefabrikovaných stěnových konstrukcí PURLIVE probíhá v našich výrobních halách s milimetrovou přesností. Díky výstupnímu kontrolnímu měření jednotlivých panelů jsou zajištěny požadované rozměry podle výrobní dokumentace. Aby bylo možné horní stavbou navázat na spodní, musí být stejný důraz kladen i na přesnost základové konstrukce, na kterou se bude dům později osazovat.

 

Požadavky na základové konstrukce

Požadavků, které je nutné dodržet při vlastní realizaci spodní stavby je celá řada. My jsme vybrali pět, které jsou základním pilířem celé spodní stavby.

 1. Rovinnost základové desky
  Obvodové stěnové panely se kotví na připravenou základovou desku. My v PURLIVE jsme si stanovili pravidlo, že budeme požadovat dokonalou rovinnost základových desek. Tolerujeme maximální odchylku 5 mm na 2 metry. Současně musí platit, že každé dva nezávislé body na základové desce nesmí mít větší převýšení než 7 mm. Požadavek na rovinnost desky má velký vliv na umísťování stěnových panelů, které dosahují až 6 metrové délky. Větší nerovnost by mohla vést k problematičtějšímu osazování stěny, kterou je nutné patřičně vyrovnat. 
 2. Rozměry základové desky
  Stěnové konstrukce PURLIVE musí navazovat na půdorysné rozměry základové desky. Vždy je cílem, aby hrana desky přesně navazovala na přední hranu obvodového stěnového panelu. Rozměrová tolerance základových desek je nutná také v úhlopříčném směru. Důležitá je tak průběžná kontrola s výkresovou dokumentací. Základová deska by měla být alespoň 300 mm nad budoucím upraveným terénem.
 3. Pozice prostupů pro přípojky
  Prostupy přes základovou desku je nutné mít vyřešené již v rámci projektu spodní stavby. To je důležité hlavně z pohledu umísťování stěnových panelů na základovou desku, protože prostupem nelze narušit obvodový stěnový panel. Prostupy je vhodné umístit ve vzdálenosti 30 mm venkovní hranou potrubí od stěnového panelu.
 4. Pevnost základové desky
  Proto, aby stěnové panely bylo možné účinně spojit se spodní stavbou, je nutné mít základovou desku dokonale vyzrálou. Jenom správná pevnost desky zajistí, že kotvící prvky pro založení stěn budou účinně plnit svoji funkci. Základová deska musí být dostatečně pevná také před jejím zatížením, protože přenáší váhu z celé vrchní stavby dále do základových pasů.
 5. Rozměry a provedení základových pasů
  Správné naddimenzování rozměrů spodní stavby je úkolem statika, který z geologického posudku provedeného na stavebním pozemku navrhne nejvhodnější řešení. I když je dřevostavba až 3 krát lehčí oproti zděné stavbě, není moudré základy podceňovat. Základové pasy se pro dřevostavby navrhují často z tvarovek ztraceného bednění. Tyto tvarovky se pokládají na roznášecí betonové pasy. Základové pasy musí být se základovou deskou provázány ocelovou výztuží opět dle návrhu statika.

Autor: Ing. Marek Kuchař, projektant firmy PURLIVE