O nás

Rostoucí ceny energií, dynamické kolísání cen vstupních materiálů, nedostatek pozemků, či celková obava o možnost financování vlastního bydlení. To je jen hrstka faktorů, které se v těchto dnech nachází ve stavebnictví.

My v PURLIVE vidíme v každé nelehké okolnosti i její příležitost v podobě inovací. „Někteří vidí inovaci jako změnu. My ne. Pro nás inovace znamená dělat věci lépe.“ Tim Cook, generální ředitel společnosti Apple Inc., tuto větu prohlásil a my si ji bereme za svou. Nebojíme se těžších zítřků, protože jinak bychom nikdy nezjistili, co vše můžeme dělat rychleji, levněji a efektivněji. Nejsou pozemky nebo jsou moc drahé? Stavme do výšky. Jsou vysoké ceny energií? Stavme z nízkoenergetických konstrukcí. Nachází se nedostatek pracovníků ve stavebnictví? Zaměřme se na větší automatizaci a snižování celkové ceny bydlení. Každá přitěžující okolnost sebou přináší i příležitost a od toho jsme tady my – PURLIVE.

Naše hodnoty

hodnotyVZTAHY

hodnotyOTEVŘENOST

hodnotyINOVACE

hodnotyFÉROVOST

hodnotyOCHOTA POMOCI

hodnotyDŮVĚRA

hodnotyNASAZENÍ

Naše poslání

Budovat evropskou firmu, společenství motivovaných lidí sdílející stejné hodnoty, vytvářet vhodné podmínky a prostředí pro profesně zajímavou práci. Koncovému zákazníkovi nabízet kvalitní, rychlý energeticky úsporný způsob řešení vlastního bydlení. Partnerům z řad realizačních firem nabízet ekonomicky výhodný stavební systém, umožňující nenáročnou, rychlou a efektivní realizaci staveb.