Akustika v dřevostavbách

Akustika v dřevostavbách

By In Blog, Než začneme stavět, Z oboru On 7.5.2015


Akustika dřevostaveb je a bude často řešeným tématem odbornou i laickou veřejností, neboť správné vyřešení akustiky v domě, je důležité pro koncového spokojeného zákazníka.

Zvláště u dřevostaveb je nutné tento parametr řešit s ohledem na jednoduchou proveditelnost celé stavby a nejefektivnější konstrukční řešení stavebních konstrukcí.

Akustiku v domě určuje pojem neprůzvučnost stavebních konstrukcí.
Neprůzvučnost rozlišujeme na stavební a kročejovou. Pro jednoduché zapamatování těchto výrazů si vysvětleme, na názorném příkladu, co znamenají.

Mějme klasický dřevěný strop, který je běžný téměř v každé patrové dřevostavbě. Na stropě skladbu suché podlahy s nášlapnou vrstvou z plovoucí dřevěné podlahy.

Kročejová (kroková) neprůzvučnost nám řeší přenos hluku stavební konstrukcí. Taková situace běžně nastává, pokud člen rodiny například chodí v podkroví po podlaze a jiný člen rodiny v přízemí slyší jeho pohyb při chození. Hluk, který tak vyvolá člen rodiny chodící v podkroví, se přenáší přes stavební konstrukce do přízemí. Jednoduchým řešením takového problému je například oddělení podlahy od stěn a zbylých částí skladeb podlahy pružnou podložkou.

Zdroj obrázku:
http://www.anhydrit-podlahy.cz
Stavební (vzduchová) neprůzvučnost nám říká, jak správně máme oddělit prostory, (například přízemí a podkroví v domě) abychom eliminovali hladinu zvuku, který se přenáší vzduchem z jednoho prostoru přes pevnou překážku (strop) do druhého prostoru.
Pro představu se jedná například o to, když některý člen rodiny hraje na hudební nástroj v podkroví, aby jiný člen rodiny neslyšel tento zvuk v přízemí. Ideálním řešením jak omezovat přenos zvuku je například použít do skladby podlahy deskové materiály o vyšší objemové hmotnosti.
Tímto řešením je následně dosaženo, že podstatná část zvuku je zpět odražena do místnosti, kde tento zvuk vnikl.

Teď už víme, jak se zvuk nebo hluk přenáší přes stavební konstrukce v domě, a jak ho eliminovat jeho výskyt a přenos.

Stavební akustiku nejen stropu můžeme dále zlepšovat pomocí mnoha dalších způsobů jako je například podhled stropu, použití správných izolačních materiálů a spojů deskových materiálů tvořící konstrukci podlahy.

Stavební systém Purlive dosahuje vynikajících akustických vlastností, tj. zvuková neprůzvučnost, použitím stěpkocementové desky VELOX. Tyto desky jsou využívány například v systémech protihlukových opatřeních. Viz. obrázek 1 a webové stránky výrobce, www.velox.cz.

PURLIVE izoluje své stavební systémy polyuretanovou pěnou, technologií mnoha využití. Polyuretanová pěna je například využívána v automobilovém průmyslu při výrobě krytů motoru k jejich odhlučnění nebo k výrobě speciálních desek k zvukové izolaci, viz. obrázek 2.

Stavební systém PURLIVE byl v rámci certifikace výrobku úspěšně podroben fyzické zkoušce zvukové neprůzvučnosti. Štěpkocementové desky mají vedle výborných akustických vlastností taky vynikající tepelně izolační a akumulační vlastnosti, požární odolnost a dále jsou stejně jako polyuretanová izolace odolné proti vlhkosti a hlodavcům. Těmto tématům se budeme věnovat v příštích příspěvcích.

Zajímavé odkazy:
Katalog rodinných domů Purlive
Výhody systému Purlive
Modulární dřevostavby Purlive