Technický popis

Podkladový rošt

Podkladový rošt je řešen pomocí dřevěných KVH nosníků, které budou tvořit podkladní konstrukci modulární stavby. Mezi žebra podlahového roštu bude umístěna tepelná izolace. Spodní záklop podlahového roštu budou tvořit Cetris desky. Z horní strany nosníků bude položena parotěsná fólie, která bude vzájemně přelepena a přikotvena k těmto nosníkům. Záklop roštu je proveden pomocí OSB desek.

Panely ze systému PURLIVE

Konstrukce, která bude tvořit obvodové stěny modulárního domu, bude sendvičový panel Purlive W100_15 tloušťky 130 mm. Tepelnou izolaci v panelu tvoří PUR dvousložková pěna tl. 100 mm.

Opláštění je provedeno oboustranně z OSB desky tl. 15 mm. Vzájemné spojení jednotlivých panelů bude provedeno pomocí KVH spojek.

(Součinitel prostupu tepla pro panel Purlive W100_15 tl. 130 mm > U=0,314 W/m2K)

Sádrokartonové konstrukce

Příčka tl. 100 mm

Je tvořena nosnou konstrukci CW a UW profily.
Vložená minerální akustická izolace.
Opláštění jednonásobné sádrokartonovými deskami GKB / GKBi tl. 12,5 mm
Povrchová úprava – malba, bílá barva

Sádrokartonový podhled

Sádrokartonový podhled tvořený CD a UD profily a deskami GKB/GKBi tl. 12,5 mm
Povrchová úprava – malba, bílá barva

Instalační předstěna

Instalační předstěna (pro vedení rozvodů) je tvořena CD a CW profily. Opláštění je provedeno sádrokartonovými deskami GKB / GKBi tl. 12,5 mm.
Povrchová úprava – malba, bílá barva

Parotěsná fólie

Parotěsné folie budou umístěny pod sádrokartonové předstěny a podhledy, a budou vzájemně propojeny.

Parapety

Vnitřní parapety – DTD (dřevotřískové), bílá barva
Vnější parapety – provedení z pozinku, barva antracit

Okna

Izolační dvojsklo
Materiál – plast
Barva – antracit/bílá
Mikroventilace
V základním provedení bez doplňků

Vytápění

Vytápění v modulární stavbě je uvažováno elektrické pomocí přímotopných konvektorů o výkonu 1 – 2 kW, dle velikosti místnosti.

Zdravotechnické instalace a zařizovací předměty

Rozvody vody jsou řešeny v provedení trubkami PPR včetně izolace. Odpady budou vyvedeny ven z modulárního domu a budou připraveny pro napojení na venkovní kanalizaci. Zařizovací předměty jsou uvažovány dle schématu daného typu modulární stavby.

Fasádní zateplení

Fasádní zateplení tvoří dřevěná odvětrávaná fasáda tl.100 mm s vloženou tepelnou izolací z čedičové minerální vaty tl. 40mm vložené do dřevěného roštu a přetažena difúzně propustnou fólií, která tvoří pojistnou hydroizolaci skládané fasády. Difúzní fólie je vzájemně přelepena. Pohledová část fasády je tvořena palubkami ze sibiřského modřínu (RHOMBUS), které jsou kotveny do dřevěného roštu pomocí nerezových vrutů.

Stropní konstrukce

Stropní konstrukce bude tvořena dřevěnými stropními KVH nosníky. Mezi tyto nosníky bude vložena tepelná izolace. Z vrchní strany nosníků bude položena difúzní fólie, vzájemně přelepena a přikotvena k nosníkům.

Střecha

Konstrukce střechy je navrhnuta jako plochá. Spád střechy je zajištěn pomocí dřevěných spádových klínů. Odvětrání střechy je zajištěno větracím pásem. Z vrchní strany klínů bude proveden záklop z OSB desek. Povrchovou vrstvu střechy tvoří střešní PVC-P fólie. Odvod vody ze střechy je zajištěn pomocí chrliče s integrovaným PVC límcem o průměru 75mm, kotlíkem a svodem umístěných na vnější straně fasády. Konstrukce atiky bude oplechována.

Podlahy

Podlaha v koupelně

Nášlapná vrstva – keramická dlažba
Lepidlo
Penetrace podkladu

Podlaha v pobytových místnostech

Nášlapná vrstva – PVC
Lepidlo

Obklady

Keramický obklad, montáž lepením. Obklad je také uvažován v místě kuchyňské linky.
Výška obkladu je do výšky 2100 mm od nášlapné vrstvy podlahy.

Dveře

Vchodové dveře – jednokřídlové, materiál plast, barva antracit – bílá, tříbodový zámek, výplň – izolační dvojsklo

Balkonové dveře – jedno křídlo otvíravé – štulpové bez kliky, druhé křídlo otvíravé sklopné, barva antracit – bílá , výplň izolační dvojsklo

Vnitřní dveře – jednokřídlové, opláštění CPL laminát, výplň voština, osazené v obložkové zárubni, barva bílá

Elektroinstalace

Modulární stavba obsahuje hrubé elektroinstalace (rozvody silnoproudých kabelů, osazení krabic, rozvody trubek pro slaboproud a protažení kabelů), dále obsahuje rozvodnice, osvětlení včetně těles, spínačů a zásuvek (provedení ABB TIME (bílá/bílá), požární hlásič, revize. Slaboproudé rozvody, rozvody EZS, a rozvody STA vychází z požadavku zákazníka a nejsou součástí nabídky.

Poznámka

Obsahem cenové nabídky je modulární dům Purlive, jejímž obsahem je standartní provedení.